Prethodni Slijedeći
Pravo na ortopedska pomagala
Udruga Ljubav Na Djelu 17.10.2021

Pravilnikom o uvjetima i pravima na ortopedska i druga pomagala propisani su uvjeti i način ostvarivanja prava osiguranih osoba HZZO-a iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja na:

·         ortopedska i druga pomagala, očna pomagala, tiflotehnička pomagala, slušna pomagala, surdotehnička pomagala, govorna pomagala, dodirna pomagala i stomatološka

·         popravak pomagala

·         rezervne dijelove pomagala

·         potrošni materijal za pomagala.

Osigurana osoba pravo na pomagala ostvaruje prema medicinskoj indikaciji, a na osnovi prijedloga ugovornog doktora, odnosno ugovorne zdravstvene ustanove, te odgovarajuće medicinske dokumentacije.

Osigurana osoba ima pravo, u pravilu, na novo pomagalo.

Iznimno se odobrava već korišteno, ali obnovljeno pomagalo koje ima sve odlike funkcionalnosti i kakvoće kao novo pomagalo, npr.:

·         respirator za provođenje mehaničke ventilacije u kući,

·         koncentrator kisika,

·         invalidska kolica kada koriste za privremenu uporabu,

·         štake i hodalice, kada se koriste za privremenu uporabu,

·         Braillov pisaći uređaj,

·         čitač ekrana s govornom jedinicom,

·         Braillova elektronička bilježnica za slijepe,

·         slušno pomagalo (uređaj i punjač).

Osiguranoj osobi propisuju se pomagala prema rokovima uporabe koja se navode u Pravilniku.

Osiguranoj osobi koja se nalazi na bolničkom liječenju ili bolničkoj medicinskoj rehabilitaciji, zdravstvena ustanova obvezna je osigurati sva potrebna pomagala i potrošne medicinske materijale u skladu s ugovorenim standardom zdravstvene zaštite iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja.

Tijekom prve bolničke medicinske rehabilitacije nakon ozljede, bolesti ili amputacije, doktor odgovarajuće specijalnosti u nadležnoj bolničkoj zdravstvenoj ustanovi obvezan je osiguranoj osobi u najkraćemu mogućem roku prema medicinskoj indikaciji utvrđenoj Pravilnikom propisati sva potrebna pomagala radi provođenja protetičke opskrbe nužne za provođenje postupka medicinske rehabilitacije, a ugovorni isporučitelj je obvezan isporučiti pomagala kako bi se postupak rehabilitacije u zdravstvenoj ustanovi mogao provesti.

Doktor odgovarajuće specijalnosti u nadležnoj bolničkoj zdravstvenoj ustanovi obvezan je najmanje sedam dana prije otpusta s bolničkog liječenja osiguranoj osobi prema medicinskoj indikaciji propisati sva potrebna pomagala koja će koristiti po izlasku iz bolničke zdravstvene ustanove.

Indicirana pomagala obvezno se navode u otpusnom pismu, kako bi ih liječnik primarne zdravstvene zaštite nastavio propisivati.

Neke vrste pomagala:

·         ortopedska pomagala,

·         očna pomagala,

·         slušna pomagala,

·         pomagala za omogućavanje glasnog govora,

·         dodirna pomagala,

·         stomatološka pomagala.

Detaljnije o pojedinim vrstama pomagala pogledajte u novomPravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala objavljenom u Narodnim novinama broj 25/05 od 21.2.2005.

 
LJUBAV NA DJELU
Udruga roditelja djece oboljele od malignih bolesti
Prilaz Đure Deželića 31, Zagreb

info@ljubavnadjelu.hr
www.ljubavnadjelu.hr
OIB : 04983288258

ZABA IBAN: HR1823600001102031208
PBZ IBAN: HR1523400091110543841
LJUBAV NA DJELU
O udruzi
Aktivnosti
Projekti
Mediji o nama
Kontakti
IZBORNIK
Opći uvjeti i uputstva
Način plaćanja
Izjava o privatnosti
PRIJAVI SE ZA NEWSLETTER
smrtovnice POSTANI ČLAN
PRATITE NAS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA